Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Chronów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359015)

Client
Gmina Nowy Wiśnicz
State
małopolskie
Address
32720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 38
Phone
146 850 912
E-Mail
wydz.inwest@onet.eu
Created
2018-05-16

Gmina Nowy Wiśnicz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowy Wiśnicz ul. Rynek 38 32720 Nowy Wiśnicz małopolskie tel. 146 850 912 REGON 54887300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Chronów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Chronów. 2. Zakres prac obejmuje: 1) wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej, 2) częściową wymianę stolarki okiennej, 3) wymianę czyszczaków żeliwnych, 4) docieplenie ścian, 5) wykonanie obróbek blacharskich, 6) wykonanie remontu balustrad, 7) wykonanie zadaszeń schodów wejściowych od strony północnej, 8) montaż instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45443000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information