Usługa wywozu gnojowicy wraz z mieszaniem jej w zbiornikach i aplikacje na łąkach w ilości 3000 m3

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359017)

Client
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
State
wielkopolskie
Address
64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14
Phone
65 5299192 w. 214
Fax
655 299 464
Created
2018-05-16

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ul. Mielżyńskich 14 64122 Pawłowice wielkopolskie tel. 65 5299192 w. 214 fax. 655 299 464 REGON 7972800093

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa wywozu gnojowicy wraz z mieszaniem jej w zbiornikach i aplikacje na łąkach w ilości 3000 m3

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Usługa wywozu gnojowicy wraz z mieszaniem jej w zbiornikach i aplikacje na łąkach w ilości 3000 m3 Obiekty do wywozu gnojowicy: - Ferma Trzody Chlewnej - 3000 m3 Odległość łąk od miejsca magazynu gnojowicy – od 1 do 3 km Załadunek gnojowicy przy pomocy pomp ssących urządzeń wywożących gnojowicę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć utrzymanie całej trasy przejazdu w czystości (usuwanie ewentualnych plam gnojowicy oraz utrzymanie w czystości jezdni przyległej do łąk na których będzie aplikowana gnojowica) Beczki do wywozu gnojowicy mają być wyposażone w liczniki do mierzenia ilości m3 załadowanej gnojowicy. Laguny magazynujące gnojowicę na terenie fermy trzody chlewnej należy po wypompowaniu gnojowicy wyczyścić w sposób mechaniczny (np. przy pomocy zgarniacza ciągnikowego) w taki sposób, który nie zwiększy ilości gnojowicy do wywozu. Paliwo – Wykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information