Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik w sezonie 2018/2019.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359019)

Client
Nadleśnictwo Bierzwnik
State
zachodniopomorskie
Address
73-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa 17 17
Phone
095 7680058
Fax
095 7680121
E-Mail
bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl
Created
2018-05-16

Nadleśnictwo Bierzwnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Bierzwnik ul. Dworcowa 17 17 73-240 Bierzwnik zachodniopomorskie tel. 095 7680058 fax. 095 7680121 REGON 81053902500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania obwodu łowieckiego w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik w sezonie 2018/2019.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu usług zagospodarowania obwodu łowieckiego w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik w sezonie 2018/2019. Przedmiot zamówienia obejmuje: Godziny ręczne łącznie - 2766, Godziny mechaniczne łącznie - 686, koszenie wg. katalogu pracochłonności I strefa - 0,54 ha, koszenie mieszanki traw 4,40 ha, wysiew traw wg. katalogu pracochłonności I strefa 0,10 ha, prace godzinowe ręczne za 1 ha - 4,42 ha, godziny samochodowe - 40.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77200000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3065,42. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information