Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Toporzysku w Gminie Jordanów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359020)

Client
Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie
State
małopolskie
Address
34-240 Jordanów, ul. Rynek 2 2
Phone
018 26 93 514
Fax
018 26 93 526
www
www.gmina-jordanow.pl
E-Mail
oswiata@gmina-jordanow.pl
Created
2018-05-16

Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie ul. Rynek 2 2 34-240 Jordanów małopolskie tel. 018 26 93 514 fax. 018 26 93 526 REGON 12052878000000 www.gmina-jordanow.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Toporzysku w Gminie Jordanów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 39162000-5 - Pomoce naukowe 38510000-3 - Mikroskopy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/formularz cenowy. Znajdują się tam szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia a także wymagane parametry techniczne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information