Projekt i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w części A, B i C stanowiącym siedzibę Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 – postępowanie po unieważnieniu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359021)

Client
Ministerstwo Zdrowia
State
mazowieckie
Address
00952 Warszawa, ul. Miodowa 15
Phone
226 349 389
Fax
226 349 638
E-Mail
a.brominska@mz.gov.pl
Created
2018-05-16

Ministerstwo Zdrowia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00952 Warszawa mazowieckie tel. 226 349 389 fax. 226 349 638 REGON 28798700000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Projekt i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w części A, B i C stanowiącym siedzibę Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 – postępowanie po unieważnieniu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w części A, B i C stanowiącym siedzibę Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15 zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia, SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information