Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu - plac

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359022)

Client
Gmina Chocz
State
wielkopolskie
Address
63-313 Chocz, Rynek 17 17
Phone
0-62 7415330
Fax
0-62 7415685
E-Mail
ug@chocz.pl
Created
2018-05-16

Gmina Chocz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Chocz Rynek 17 17 63-313 Chocz wielkopolskie tel. 0-62 7415330 fax. 0-62 7415685 REGON 20585558700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu - plac

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu - plac, obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu), b) rozbiórka ogrodzenia wokół figury, c) rozbiórka chodników, d) nawierzchni z kostki kamiennej regularnej e) ścinanie drzew, karczowanie pni, f) montaż krat pod drzewa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information