Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegającej na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomoderniz

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359034)

Client
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza"
State
śląskie
Address
41-200 Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica 19 A 19
Phone
32 266 86 11
Fax
32 266 86 11 w. 22
www
www.smnasza.sosnowiec.pl
E-Mail
administracja@smnasza.sosnowiec.pl
Created
2018-05-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza" ul. Stanisława Staszica 19 A 19 41-200 Sosnowiec śląskie tel. 32 266 86 11 fax. 32 266 86 11 w. 22 REGON 27259943400000 www.smnasza.sosnowiec.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegającej na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomoderniz

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych polegająca na demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu nowej instalacji dostosowanej do zmniejszonego zużycia energii cieplnej po termomodernizacji budynków. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: • demontaż elementów istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz urządzeniami grzejnymi, • montaż rurociągów w budynku, • montaż zaworów odcinających, • montaż armatury, • montaż urządzeń grzejnych, • badanie instalacji, • wykonanie izolacji termicznej, • regulacja działania instalacji. Miejsce wykonywania prac: budynki mieszkalne w Sosnowcu przy ulicy: Mościckiego 22, Struga 44-48, Struga 50-54 należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert określono na dzień 30.05.2018 r. do godziny 9:55. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information