Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw: systemów przeciwpożarowych (p.poż), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemów telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359037)

Client
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 27 27
Phone
041 3677100
Fax
041 3677391
www
www.zus.pl/zampub
E-Mail
szaniawskis@zus.pl
Created
2018-05-16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27 27 25-510 Kielce świętokrzyskie tel. 041 3677100 fax. 041 3677391 REGON 00001775600467 www.zus.pl/zampub

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw: systemów przeciwpożarowych (p.poż), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) oraz systemów telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw: • w części I - systemów przeciwpożarowych (p.poż) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, • w części II - systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), systemu kontroli dostępu (SKD) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, • w części III - systemów telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50710000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Część I – 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/100); 2) Część II – 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100); 3) Część III – 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 0/

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information