Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359042)

Client
Zespół Szkół
State
lubelskie
Address
21050 Piaski, ul. Partyzantów 19
Phone
815 821 001
Fax
815 821 001
www
www.zspiaski.pl
E-Mail
zspiaski.sekretariat@op.pl
Created
2018-05-16

Zespół Szkół

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół ul. Partyzantów 19 21050 Piaski lubelskie tel. 815 821 001 fax. 815 821 001 REGON 20004100000 www.zspiaski.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach - Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi 1. W ramach zadania zostanie wykonane: - Organizacja placu budowy. - Roboty ziemne – odwierty, studzienki, sondy. - Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami). - Instalacje elektryczne i automatyka. - Porządkowanie terenu i wywóz gruzu. - Inwentaryzacja powykonawcza. 2. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która obejmuje: - Projekt budowlany - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Projekt robót geologicznych - Przedmiar robót. Załączniki te stanowią integralną część SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45511110-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information