Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - - Ochrona osób i mienia na terenie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359049)

Client
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
State
dolnośląskie
Address
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 2 2
Phone
074 64 80 400
Fax
074 64 80 417
E-Mail
malgorzata.petela@darr.pl
Created
2018-05-16

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2 2 58-310 Szczawno-Zdrój dolnośląskie tel. 074 64 80 400 fax. 074 64 80 417 REGON 89000475000000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - - Ochrona osób i mienia na terenie Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie budynku należącego do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., tj. Regionalnego Centrum Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie (na podstawie kryterium ceny oraz innych kryteriów opisanych w dalszej części SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Forma wadium: 1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank SA nr rachunku: 33 1140 2091 0000 4709 5600 1001 z dopiskiem: „Ochrona mieni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information