"Remont drogi gminnej w miejscowości Pastwa”.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359053)

Client
Gmina Kwidzyn
State
pomorskie
Address
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 30
Phone
055 261-41-51
Fax
055 2792306
www
www.gminakwidzyn.pl
E-Mail
przetargi@gminakwidzyn.pl
Created
2018-05-16

Gmina Kwidzyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 30 82-500 Kwidzyn pomorskie tel. 055 261-41-51 fax. 055 2792306 REGON 17074776700000 www.gminakwidzyn.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Remont drogi gminnej w miejscowości Pastwa”.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Pastwa działki nr 3, 13, 42, 35 obręb Pastwa, gmina Kwidzyn. W zakres robót wchodzi: a). Remont nawierzchni bitumicznej F=1469,03 m2 b). Poszerzenie istniejącej jezdni F=52,00 m2 c). Regulacje istniejących rowów przydrożnych d). Chodnik F=8,00 m2 e). Remont zjazdów do posesji zlokalizowanych przy drodze F=296,4 m2 f). Pobocze z kruszywa łamanego szer. 0,50 m, F=418 m2 g). Wykonanie przepustów pod zjazdami Ogółem powierzchnia remontu wynosi 2243,43 m2 Długość przebudowy drogi wynosi L= 403,37 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiając

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information