Przebudowa drogi gminnej nr 003239T w miejscowości Ruda od km 0+000 do km 0+400 Przebudowa drogi gminnej nr 003218T w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 1+280 Przebudowa drogi gminnej nr 003191T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 0+650 Prze

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359056)

Client
Gmina Rytwiany
State
świętokrzyskie
Address
28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15 15
Phone
15 864 79 30
Fax
15 864 79 35
www
www.rytwiany.com.pl
E-Mail
rytwiany@rytwiany.com.pl
Created
2018-05-16

Gmina Rytwiany

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rytwiany ul. Staszowska 15 15 28-236 Rytwiany świętokrzyskie tel. 15 864 79 30 fax. 15 864 79 35 REGON 83040972600000 www.rytwiany.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej nr 003239T w miejscowości Ruda od km 0+000 do km 0+400 Przebudowa drogi gminnej nr 003218T w miejscowości Sichów Duży od km 0+000 do km 1+280 Przebudowa drogi gminnej nr 003191T w miejscowości Rytwiany od km 0+000 do km 0+650 Prze

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje wykonanie m. in. następujących robót drogowych: 1) roboty pomiarowe, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) wykonanie podbudowy, 5) wykonanie nowych warstw bitumicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20000,00zł , w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawy Prawo zamówień publicznych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information