„Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów i członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zawiercie oraz wybranych jednostek organizacyjnych”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359059)

Client
Gmina Zawiercie
State
śląskie
Address
42400 Zawiercie, ul. Leśna 2
Phone
32 49 41 267
Fax
32 67 22 684
Created
2018-05-16

Gmina Zawiercie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Zawiercie ul. Leśna 2 42400 Zawiercie śląskie tel. 32 49 41 267 fax. 32 67 22 684 REGON 51596800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów i członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zawiercie oraz wybranych jednostek organizacyjnych”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego: „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów i członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zawiercie oraz wybranych jednostek organizacyjnych” 2. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów i członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Zawiercie oraz wybranych jednostek organizacyjnych. 3. Przedmiot Zamówienia został podzielony na pięć części: CZĘŚĆ 1 - ubezpieczenia mienia i OC 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu. 4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz z tytułu posiadania mienia. 5) Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. CZĘŚĆ 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu prowadzenia działalności oraz z tytułu posiadania mienia. CZĘŚĆ 3 – ubezpieczenie eksponatów wystawowych 1) Ubezpieczenie eksponatów wystawowych od ognia i innych zdarzeń losowych 2) Ubezpieczenie eksponatów wystawowych od kradzieży z włamaniem i rabunku. CZĘŚĆ 4 – ubezpieczenia pojazdów 1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 2) Ubezpieczenie AUTO-CASCO. 3) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów. 4) Ubezpieczenie Assistance. 5) Ubezpieczenie szyb samochodowych. CZĘŚĆ 5 – ubezpieczenia strażaków 1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych – typ 1 2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych – typ 2. 4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera: 4.1. Dla CZĘŚCI 1 – Załącznik A do SIWZ, 4.2. Dla CZĘŚCI 2 – Załącznik B do SIWZ, 4.3. Dla CZĘŚCI 3 – Załącznik C do SIWZ, 4.4. Dla CZĘŚCI 4 – Załącznik D do SIWZ, 4.5. Dla CZĘŚCI 5 – Załącznik E do SIWZ,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information