Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359062)

Client
Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, Rynek 1 1
Phone
32 4165000
Fax
32 4165639, 32 4165640
E-Mail
bzp@chorzow.eu
Created
2018-05-16

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych Rynek 1 1 41-500 Chorzów śląskie tel. 32 4165000 fax. 32 4165639, 32 4165640 REGON 27625530600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza w Chorzowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: projekt zagospodarowania terenu przy zbiegu ul. Kasprowicza i ul. Siemianowickiej. Projekt ma obejmować mini-boisko do piłki ręcznej/nożnej z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową oraz oświetleniem, strefę sportowo – rekreacyjną wpisującą się w program rozwoju małej infrastruktury sportowej (OSA) - wariant rozszerzony. Rozszerzenia placu zabaw projektowanego w ramach programu „OSA” o dodatkowe urządzenia. Urządzenia zabawowe powinny być dla dzieci z różnych grup wiekowych: huśtawki wahadłowe podwójne/ pojedyncze, ważki, bujaki, piaskownica, karuzela, ścianka wspinaczkowa, piramida wspinaczkowa. Urządzenia zabawowe w ramach programu „OSA” i rozszerzonego projektu placu zabaw nie mogą się powtarzać. W zależności od dostępności miejsca należy też zaplanować urządzenia do treningu ulicznego (Street Workout). Teren placu zabaw powinien być oświetlony (zaplanować kilka punktów świetlnych). Wszystkie założenia do programu „OSA” są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl/infrastruktura. Przewidziany jest wariant rozszerzony. Planowane zagospodarowanie terenu ma na celu również dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Zakres prac” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekt budowlany i wykonawczy muszą opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zamówienie obejmuje również: - aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), - przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information