Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2019 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359063)

Client
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
State
mazowieckie
Address
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74 74
Phone
0-22 542 20 00
Fax
0-22 698 31 57
E-Mail
m.kosior@mazowia.eu
Created
2018-05-16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 74 03-301 Warszawa mazowieckie tel. 0-22 542 20 00 fax. 0-22 698 31 57 REGON 14094497100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2019 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2019 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmuje aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 Euro)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39294100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information