Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład gminy Karsin, Stara Kiszewa

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359064)

Client
Powiat Kościerski
State
pomorskie
Address
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c 9
Phone
0-58 680 18 40
Fax
0-58 680 18 58
E-Mail
e.lorbiecka@powiatkoscierski.pl
Created
2018-05-16

Powiat Kościerski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Kościerski ul. 3 Maja 9c 9 83-400 Kościerzyna pomorskie tel. 0-58 680 18 40 fax. 0-58 680 18 58 REGON 19167511000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład gminy Karsin, Stara Kiszewa

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład gminy Karsin, Stara Kiszewa, Nowa Karczma, Kościerzyna, miejska Kościerzyna, powiat kościerski. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77231100-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information