Dostawa i montaż elementów małej architektury dla zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego w Częstochowie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359065)

Client
Gmina Miasto Częstochowa
State
śląskie
Address
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11
Phone
+48343707100
Fax
+48343707170
Created
2018-05-16

Gmina Miasto Częstochowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11 42-217 Częstochowa śląskie tel. +48343707100 fax. +48343707170 REGON 151399002

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż elementów małej architektury dla zielonej strefy wypoczynku na Placu Biegańskiego w Częstochowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem zespołu elementów małej architektury o wysokich walorach materiałowych i estetycznych w tym: - 15 szt. donic ze stali nierdzewnej, umożliwiających posadzenie w nich drzew, - 18 szt. ławek z donicami o konstrukcji stalowo-drewnianej, - 9 szt. leżaków o konstrukcji stalowo-drewnianej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn: „Projekt „PARKLETU” na Placu Biegańskiego w Częstochowie Tom I – Mała Architektura” stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39113600-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information