Przebudowa części pomieszczeń Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie przy ul. Kościuszki 11/13 ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359066)

Client
Gmina Miasta Głowno
State
łódzkie
Address
95-015 Głowno, Młynarska 15
Phone
427 191 151
Fax
427 191 151
Created
2018-05-16

Gmina Miasta Głowno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Głowno Młynarska 15 95-015 Głowno łódzkie tel. 427 191 151 fax. 427 191 151 REGON 472057684

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa części pomieszczeń Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie przy ul. Kościuszki 11/13 ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Projektuje się przebudowę parteru skrzydła budynku szkoły od strony ulicy Wojska Polskiego dla zmiany sposobu użytkowania tego skrzydła na żłobek. Przebudowa polega na zmianie układu części ścianek działowych, wykonaniu wydzieleń pożarowych i wykonaniu nowego wejścia do budynku. W ramach realizacji żłobka zostaną wykonane dodatkowe utwardzenia działki dla zapewnienia leżakowania dzieci najmłodszych, poszerzenie bramy wjazdowej i drogi dojazdowej do 4,00m oraz wykonany plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej i plac zabaw dla dzieci. Przebudowie i rozbudowie będą podlegać instalacje wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji oraz elektryczna. Projektuje się również wykonanie nowego wejścia do budynku wraz z pochylnią. W ramach zamówienia planuje się dostawę wyposażenia pomieszczeń w meble i zabawki niezbędne do rozpoczęcia dzialalności.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. 1.1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) 1.2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę t

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information