Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359067)

Client
Powiat Szamotulski
State
wielkopolskie
Address
64-500 Szamotuły, Wojska Polskiego 4
Phone
612928700
Fax
612921880
E-Mail
borowiakg@szamotuly.com.pl
Created
2018-05-16

Powiat Szamotulski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Szamotulski Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły wielkopolskie tel. 612928700 fax. 612921880 REGON 631257986

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki techniczne realizacji zamówienia stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72263000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information