Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku wraz aktualizacją dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku starej kotłowni SUM, nazwanej „Transformatorem” dla potrzeb Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Na

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359068)

Client
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
State
śląskie
Address
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
Phone
32 2083547
Fax
32 2083568
Created
2018-05-16

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice śląskie tel. 32 2083547 fax. 32 2083568 REGON 000289035

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku wraz aktualizacją dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku starej kotłowni SUM, nazwanej „Transformatorem” dla potrzeb Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Na

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku wraz aktualizacją dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku starej kotłowni SUM, nazwanej „Transformatorem” dla potrzeb Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szczegółowy zakres prac określa Dokumentacja stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71200000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium w wysokości: 18.000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy zł). 2. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information