Likwidacja niskiej emisji – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Długiej 72 w Krakowie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359073)

Client
Zarząd Budynków Komunalnych
State
małopolskie
Address
31-828 Kraków, Os. Złotej Jesieni 14 14
Phone
12 616 6222
Fax
12 616 6229
www
www.zbk.krakow.pl
E-Mail
barbara.batko@zbk.krakow.pl
Created
2018-05-16

Zarząd Budynków Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Budynków Komunalnych Os. Złotej Jesieni 14 14 31-828 Kraków małopolskie tel. 12 616 6222 fax. 12 616 6229 REGON 35076836500000 www.zbk.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Likwidacja niskiej emisji – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Długiej 72 w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Długiej 72 w Krakowie. W szczególności roboty polegające na: - wykonanie instalacji c.o. - wykonanie podłączenia wody do węzła c.o. - przystosowanie piwnicy na węzeł c.o. - wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej węzeł oraz połączenia czujki. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą załączników - Dokumentacji projektowej, Przedmiaru robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, umowy wraz z załącznikami, które znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: instalowanie centralnego ogrzewania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: An electronic auction

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information