Dostawę samochodu do transportu odpadów w ramach zadania pn. "Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu"

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359074)

Client
Gmina Miasto Kowal
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-820 Kowal, ul. Piwna 24 24
Phone
54 2841255, 2842026
Fax
54 2842231
E-Mail
kowal@kowal.eu
Created
2018-05-16

Gmina Miasto Kowal

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Kowal ul. Piwna 24 24 87-820 Kowal kujawsko-pomorskie tel. 54 2841255, 2842026 fax. 54 2842231 REGON 91086678400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawę samochodu do transportu odpadów w ramach zadania pn. "Rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalu"

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu z 2018 r. przystosowanego do przewozu m.in. 7 osób zgodnie z homologacją wg kategorii (M1) oraz do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (N1), wolnego od wad fizycznych i prawnych, nie podlegającego jakimkolwiek naprawom w okresie od daty produkcji do daty dostawy. Nadwozie typu skrzynia-wywrotka (trójstronna) z podwójną kabiną, moc silnika min. 150 KM, pojemność silnika min. 1950 cm3 max. 2500 cm3, silnik diesel, euro VI, napęd przedni, koła pojedyncze, skrzynia biegów mechaniczna min. 6 biegów do przodu i 1 do tyłu, kolor biały. Wymiary zewnętrzne: szerokość z lusterkami minimum 2000 mm, długość nadwozia z zabudową min. 6200 mm , wysokość min. 2000 mm. Pełna specyfikacja zabudowy skrzynio-wywrotki: - wymiary: długość min. 3000 mm, szerokość min. 2000 mm , wysokość burty min. 400 mm, grubość burty min. 20 mm. - rama pośrednia stalowa, cynkowana i lakierowana proszkowo w kolorze, - podłoga wykonana z blachy aluminiowej, - przednia ściana z paneli aluminiowych, powyżej deski stalowe ażurowe, - słupki aluminiowe, - aluminiowa osłona kabiny kierowcy, - uchwyty w podłodze do mocowania ładunku ( 4/stronę), - burty aluminiowe przystosowane do wymiarów zabudowy min. wys. 400 mm, - otwieranie burty bocznej, tylnej i uchylanie burty tylnej, z tyłu stopień na burcie, - wywrot trójstronny z siłownikiem montowanym pod podłogą, sterowany z kabiny kierowcy, - układ hydrauliczny z automatycznym ogranicznikiem wywrotu zasilany z akumulatora - nad kołami osi tylnej nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami ochronnymi, - aluminiowe zabezpieczenia boczne, - skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz, - oświetlenie obrysowe montowane zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego, - stelaż i plandeka. - belka sygnalizacyjna o wym. długość min. 1100 mm, szerokość min. 20 mm, wysokość min. 9 mm, oświetlenie ledowe, - hak holowniczy. 1. Poza wymaganiami wskazanymi w opisie samochód powinien: a) spełniać wszystkie warunki niezbędne do jego zarejestrowania na terenie RP oraz dopuszczenia do ruchu, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 128.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2017 r., poz. 1240.), potwierdzone świadectwem homologacji lub wyciągiem ze świadectwa homologacji; b) spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 - 2007/715/EC (13) w zakresie emisji spalin; c) być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, 2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na minimalne okresy zawarte w poniższej tabeli, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 3. Punkty serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pojazdu muszą być dostępne na terenie całej Polski. Zamawiający wymaga aby punkt, w którym będzie świadczona usługa serwisu gwarancyjnego, był oddalony od miejsca dostawy nie więcej niż o 100 km. 4. Zamawiający wymaga aby samochód został dostarczony do siedziby Urzędu Miasta Kowal mieszczącej się na ul. Piwna 24, 87-820 Kowal 5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-05-24 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information