Modernizacja węzłów cieplnych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359079)

Client
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
State
mazowieckie
Address
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 10
Phone
22 695 21 30
Fax
22 695 21 33
E-Mail
zamowienia@prezydent.pl
Created
2018-05-16

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 10 00-902 Warszawa mazowieckie tel. 22 695 21 30 fax. 22 695 21 33 REGON 14273498200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja węzłów cieplnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są wielobranżowe roboty budowlane, polegające na modernizacji (przebudowie) węzłów cieplnych w budynku przy ul. Wiejskiej 10, ul. Frascati 2 i ul. Maszyńskiego 10 w Warszawie (trzy węzły cieplne w trzech oddzielnych obiektach) oraz wykonanie przeglądów serwisowych przedmiotowych węzłów cieplnych w okresie gwarancji. Budynki przy ul. Wiejskiej 10 i ul. Frascati 2 podlegają indywidualnej ochronie konserwatorskiej. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 SIWZ (opis wraz z dokumentacją).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, l

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information