Doposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359080)

Client
Gmina Radziejowice
State
mazowieckie
Address
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10 10
Phone
46 8577171
Fax
46 8577120
www
http://bip.radziejowice.pl
E-Mail
urzad@radziejowice.pl
Created
2018-05-16

Gmina Radziejowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 10 96-325 Radziejowice mazowieckie tel. 46 8577171 fax. 46 8577120 REGON 75014841400000 http://bip.radziejowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w ramach Projektu pn.: ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, narzędzi, uzupełnienie wyposażenia dla placówek oświatowych w gminie Radziejowice. 2. Zamówienie składa się z 5 następujących części: 1) Wyposażenie Pracowni Chemicznej, 2) Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej i Biologicznej, 3) Wyposażenie Pracowni Geograficznej, 4) Wyposażenie Pracowni Matematycznej, 5) Wyposażenie dodatkowe, w tym: • Pomoce dydaktyczne /sprzęt do diagnozowania i pracy z uczniami SPEDU • Pracownia Terapii Integracji Sensorycznej 3. Wymagania ogólne dla każdej z części zamówienia: 1) Wszystkie rzeczy muszą być bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego użycia w warunkach szkolnych. 2) Wszystkie rzeczy muszą być wytworzone z bezpiecznych, trwałych elementów drewnianych, tworzyw sztucznych lub innych. 3) Wszystkie rzeczy muszą spełniać wszelkie obwiązujące dla danej rzeczy normy użytkowania w szkołach. 4) Wszystkie rzeczy, jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami, muszą posiadać ważne atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje, etc. dopuszczające do użytkowania w szkołach. 5) Wszystkie rzeczy muszą być estetycznie wykonane, atrakcyjne oraz służące celom opisanym w OPZ lub celom jakim mają służyć. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), odrębnie dla każdej z części zamówienia, zawarty jest w SIWZ i załącznikach nr 5 do SIWZ. 5. Kompletny przedmiot zamówienia, dla każdej z części zamówienia, należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach przy ul. Głównej 2, w dniach roboczych w godzinach 8.00-16.00. 6. Kompletny przedmiot zamówienia dla każdej z części za wyjątkiem części 2 przedmiotu zamówienia należy dostarczyć maksymalnie w 2 dostawach. Dla części 2 przedmiot zamówienia należy dostarczyć maksymalnie w 6 dostawach. 7. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia, zaoferowane przez wykonawcę, muszą być nowe, nieużywane oraz nieeksponowane. 8. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia, zaoferowane przez wykonawcę, muszą spełniać wymagania i warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, a dla produktów które tego wymagają, posiadać odpowiednie atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzające jakość dostarczonych rzeczy oraz dopuszczenie tych rzeczy do sprzedaży i użytkowania w placówkach szkolnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information