Usługa sprzątania wraz z obsługą szatni (portierni)

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359083)

Client
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-081 Lublin, ul. Karmelicka 7 7
Phone
81 5287900
Fax
81 5287907
E-Mail
awojtysiak@sck.lublin.pl
Created
2018-05-16

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Karmelicka 7 7 20-081 Lublin lubelskie tel. 81 5287900 fax. 81 5287907 REGON 06028198900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa sprzątania wraz z obsługą szatni (portierni)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: USŁUGA OBEJMUJE: a) Sprzątanie pomieszczeń w budynku przy ul. Karmelickiej 7 w godzinach: 600–2200 w dni od poniedziałku do piątku, w miejscach wskazanych przez zamawiającego w „Wykazie pomieszczeń do sprzątania” stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Mechaniczne czyszczenie i akrylowanie podłoża (przy użyciu maszyn) 1 raz na 6 miesiące w obiekcie przy ul. Karmelickiej 7 oraz przy ul. Lubartowskiej 58 (powierzchnia w obiekcie przy ul. Lubartowskiej 806,40 m2). c) Utrzymanie czystości placów i trawników wokół budynku stanowiącego siedzibę zamawiającego przy ul. Karmelickiej 7 o łącznej powierzchni 3 926 m2. d) Obsługę szatni dla pacjentów oraz studentów w budynku zamawiającego przy ul. Karmelickiej 7 w godzinach: 700–2130 w dni od poniedziałku do piątku. e) Zamykanie i otwieranie obiektu przy ul. Karmelickiej 7 (wraz z kodowaniem i rozkodowywaniem alarmów) w godzinach: 600–2200 w dni od poniedziałku do piątku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 i 3, 10 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information