Dostaw urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 – III etap

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359087)

Client
Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie
State
małopolskie
Address
30525 Kraków, ul. Krzemionki 30
E-Mail
przetargi.kra@tvp.pl
Created
2018-05-16

Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie ul. Krzemionki 30 30525 Kraków małopolskie REGON 1041897300040

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostaw urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 – III etap

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 – III etap” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32324300-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information