REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4 CZĘŚĆ IV, V, VI

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359088)

Client
Sąd Rejonowy w Mikołowie
State
śląskie
Address
43190 Mikołów, ul. Wyszyńskiego 42718
Phone
322 262 705
Fax
322 262 705
www
www.mikolow.sr.gov.pl
E-Mail
administracja@mikolow.sr.gov.pl
Created
2018-05-16

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Rejonowy w Mikołowie ul. Wyszyńskiego 42718 43190 Mikołów śląskie tel. 322 262 705 fax. 322 262 705 REGON 32220600000 www.mikolow.sr.gov.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4 CZĘŚĆ IV, V, VI

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej „REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MIKOŁOWIE PRZY UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 4” CZĘŚĆ IV - wymiana okien, V - remont elewacji, VI - remont łazienek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera dokumentacja projektowa i inne dokumenty wskazane w SIWZ. Ze względów bezpieczeństwa, część rysunkowa projektu nie jest publikowana na stronie internetowej, jest dostępna do przesłania pocztą elektroniczną na wniosek zainteresowanego wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information