Realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359089)

Client
Instytut Adama Mickiewicza
State
mazowieckie
Address
00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25 25
Phone
022 4476100
Fax
022 4476152
www
www.iam.pl
E-Mail
iam@iam.pl
Created
2018-05-16

Instytut Adama Mickiewicza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 25 00-560 Warszawa mazowieckie tel. 022 4476100 fax. 022 4476152 REGON 14047007100000 www.iam.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z promocją i komunikacją programu I, CULTURE Orchestra Zakres zadań: 1. Współpraca przy opracowywaniu strategii komunikacji działalności IAM w mediach społecznościowych, w tym m. in. rekomendowanie wyboru mediów społecznościowych, rekomendowanie rodzaju treści oraz doboru treści do poszczególnych kanałów; 2. Wdrażanie strategii komunikacji w kanałach społecznościowych; 3. Kreowanie, redagowanie tekstów w języku polskim i angielski w mediach społecznościowych - zgodnych z założeniami strategii; 4. Aktywizowanie i moderowanie społeczności internetowych; 5. Aktywny udział w opracowywaniu strategii komunikacji poszczególnych obszarów działań Instytutu w mediach społecznościowych, w tym m. in. poszukiwanie nowych form promocji, dobór odpowiednich kanałów mediów społecznościowych; 6. Administrowanie kanałów mediów społecznościowych Instytutu we współpracy z innymi Zespołami IAM; 7. Monitoring kanałów społecznościowych, ich analiza oraz rekomendowanie działań aktywizujących fanów; 8. Przygotowywanie raportów ilościowych i jakościowych z prowadzonych działań w kanałach społecznościowych IAM; 9. Przygotowywanie planu promocji projektu. 10. Koordynacja zadań promocyjnych: wywiadów z muzykami, artykułów promocyjnych i harmonogramu zewnętrznych publikacji internetowych. 11. Przygotowanie gadżetów reklamowych (współpraca z grafikiem na poziomie projektu, przetarg, produkcja). 12. Redagowanie treści informacji prasowych i innych materiałów udostępnianych mediom. 13. Kontakt z dziennikarzami, telewizją i prasą. Pozyskanie patronatów medialnych. 14. Współpraca z działami promocji instytucji partnerskich projektu. 15. Przygotowywanie materiałów audiowizualnych dokumentujących pracę nad poszczególnymi etapami realizacji projektu (zdjęcia, nagrania, obsługa wewnętrznej platformy nagraniowej). 16. Redakcja tekstów do materiałów drukowanych promujących projekt. 17. Budowanie i utrzymywanie relacji z instytucjami krajów partnerskich w celach promocyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79500000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information