ZP-381-13/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3359092)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
wielkopolskie
Address
64500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
Phone
612 927 103
E-Mail
zam.pub@szamotuly.med.pl
Created
2018-05-16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Sukiennicza 13 64500 Szamotuły wielkopolskie tel. 612 927 103 REGON 55382200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZP-381-13/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Aparatu usg - 1 szt. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3. 2. Wymagane warunki dla oferowanego sprzętu medycznego: 1.Zamawiający wymaga, aby sprzęt zaoferowany był fabrycznie nowy nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2018. 2.Cały przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie narzucone obowiązującymi przepisami prawa wymaganiami dotyczącymi dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz certyfikaty 3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. 4.W związku z przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni: a)Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem. b)W zakresie realizacji dostawy: montaż (instalacja) c)Komplet dokumentacji technicznej (instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny). d)Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji z zapewnieniem stosownych wpisów w paszportach technicznych sprzętu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Szamotułach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information