Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411444)

Client
Powiat Opolski
State
opolskie
Address
45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 29
Phone
77 54 15 101
Fax
77 54 15 103
www
www.powiatopolski.pl
E-Mail
hsiuta@powiatopolski.pl
Created
2018-10-11

Powiat Opolski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29 29 45-068 Opole opolskie tel. 77 54 15 101 fax. 77 54 15 103 REGON 53141258500000 www.powiatopolski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego oraz bilansowanie handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej. Szacowane zużycie energii elektrycznej w 2019 r.: 2 298 427 kWh

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 12000,00 zł. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą. Wadium w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie wskutek przelewu na konto Zamawiającego (tj. Powiat Opolski) n

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information