Dostawa sprzętu komputerowego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411445)

Client
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
State
mazowieckie
Address
02106 Warszawa, ul. Pawińskiego
Phone
228 269 819
Fax
22 826 98 19
E-Mail
akraw@ippt.gov.pl
Created
2018-10-11

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 02106 Warszawa mazowieckie tel. 228 269 819 fax. 22 826 98 19 REGON 32602600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego, wysokiej jakości, wolnego od wad sprzętu komputerowego: Część 1 Komputer przenośny; Część 2 Komputer przenośny 2-in-1; Część 3 Komputer przenośny; Część 4 Komputer przenośny; Część 5 Komputer stacjonarny; Część 6 Komputer stacjonarny; Część 7 Komputer stacjonarny; Część 8 Komputer stacjonarny; Część 9 Komputer stacjonarny; Część 10 Komputer stacjonarny; Część 11 Komputer stacjonarny; Część 12 Komputer stacjonarny; Część 13 Komputer stacjonarny; Część 14 Monitor LCD; Część 15 Monitor LCD; Część 16 Monitor LCD; Część 17 Drukarka; Część 18 Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe; Część 19 Serwer plików wraz z 4 dyskami HDD i routerem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 1 - Arkusz Informacji Technicznej stanowiącym integralną część SIWZ. Oferowane urządzenia muszą być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia ujętego w treści Arkusza Informacji Technicznej wskazał wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń, a więc Wykonawca może zaproponować produkt równoważny, który posiada parametry techniczne o nie gorszej jakości i funkcjonalności, bądź lepsze. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca oferując produkt równoważy zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 4 Arkusza Informacji Technicznej. Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę asortyment, który pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30236000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla Części 1 - 180,00 zł; Dla Części 2 - 250,00 zł; Dla Części 4 - 150,00 zł; Dla Części 5 - 140,00 zł; Dla Części 6 - 400,00 zł; Dla Części 7 - 170,00 zł; Dla Części 8 - 300,00 zł; Dla Części 12 - 2

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information