„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół na terenie Gminy Wolbrom” w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411446)

Client
Miejski Ośrodek Obsługi Szkół
State
małopolskie
Address
32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1 1
Phone
032 644 11 26
Fax
032 644 11 26
E-Mail
we@umigwolbrom.pl
Created
2018-10-11

Miejski Ośrodek Obsługi Szkół

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół ul. Krakowska 1 1 32-340 Wolbrom małopolskie tel. 032 644 11 26 fax. 032 644 11 26 REGON 27278992700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół na terenie Gminy Wolbrom” w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół na terenie Gminy Wolbrom w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca”. Zamówienie obejmuje siedem części: Część nr 1. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do 6 pracowni biologicznych. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznych do następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom, 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, siedziba: os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom; 6. Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy. Część nr 2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do 6 pracowni chemicznych. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych do następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze; 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, siedziba: os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom; 6. Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy. Część nr 3. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do 6 pracowni fizycznych. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej do następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze; 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, siedziba: os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom; 6. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom. Część nr 4. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do 6 pracowni geograficznych. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznych do następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze; 5. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom. 6. Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy. Część nr 5. Zakup i dostawa 14 zestawów pomocy dydaktycznych do zajęć z programowania. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce po 2 zestawy pomocy dydaktycznych do zajęć z programowania do każdej z następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze; 5. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom. 6. Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy; 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, siedziba: os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom. Część nr 6. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych (zestawy odczynników chemicznych). Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych (zestawy odczynników chemicznych) do prowadzenia zajęć przyrodniczych do następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze; 5. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom. 6. Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy; 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, siedziba: os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom. Część nr 7. Zakup i dostawa 42 sztuk szaf/zestawów mebli do szkolnych pracowni przedmiotowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce 42 sztuk szaf do szkolnych pracowni przyrodniczych, po 6 sztuk do każdej z następujących szkół na terenie Gminy Wolbrom: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie, Łobzów 220, 32-340 Wolbrom; 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom; 3. Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom; 4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze; 5. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, Dłużec 7, 32-340 Wolbrom. 6. Zespół Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy; 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu, ul. Mariacka 28, siedziba: os. Wł. Łokietka 10, 32-340 Wolbrom. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information