ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYWCZA

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411448)

Client
Gmina Krzywcza
State
podkarpackie
Address
37-755 Krzywcza, Krzywcza 36
Phone
+48166711486
Fax
+48167332202
Created
2018-10-11

Gmina Krzywcza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Krzywcza Krzywcza 36 37-755 Krzywcza podkarpackie tel. +48166711486 fax. +48167332202 REGON 650900393

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYWCZA

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); b) odbieranie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, papier i tektura, szkło); c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji; d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2) odbieranie odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, w tym: a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); b) odbieranie odpadów segregowanych (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowań wielomateriałowych); c) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji; d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; e) odbieranie odpadów niebezpiecznych - zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków; f) odbieranie opakowań po nawozach sztucznych, opakowań po farbach i lakierach oraz zużytych opon. 3) dostarczanie Zamawiającemu w ciągu 12 m-cy szacunkowo około 34000 szt. worków o pojemności 120 l do zbierania odpadów w tym kolor: a) CZARNY z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane) - 18000 szt, b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal około 9000 szt. c) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę około 1500 szt. d) ZIELONY z przeznaczeniem na opakowania szklane białe i kolorowe około 5000 szt. e) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady zielone, ulegające biodegradacji około 500 szt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information