Dostawa pelletu drzewnego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411449)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
podlaskie
Address
17100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Phone
85 8332760, 8332763
E-Mail
zamowienia@spzoz-bielsk.pl
Created
2018-10-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kleszczelowska 1 17100 Bielsk Podlaski podlaskie tel. 85 8332760, 8332763 REGON 5058492400000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pelletu drzewnego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego produkowanego z trocin dębowych spełniającego normy DIN plus w ilości 500 ton (zapotrzebowanie na 12 miesięcy) do kotłowni zlokalizowanej przy SPZOZ w Bielsku Podlaskim, środkami transportu Wykonawcy na jego ryzyko i koszt. Jednorazowe dostawy nie mniejsze jak 20-25 ton. Rozładunek boczny dźwigiem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09111400-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości PLN: - 3.400,00 zł. zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od daty otwarcia ofert. 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie –

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information