SVA Gniezno: Wykonanie robót elewacyjnych dociepleniowych – budynek internatowy nr 45 w Łodzi. Zadanie nr 11747

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411455)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2018-10-11

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SVA Gniezno: Wykonanie robót elewacyjnych dociepleniowych – budynek internatowy nr 45 w Łodzi. Zadanie nr 11747

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót elewacyjnych dociepleniowych – budynek internatowy nr 45 w Łodzi. Zadanie nr 11747, w następującym zakresie: wykonanie robót elewacyjnych dociepleniowych. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z pozyskaniem materiałów i wyrobów oraz sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Do SIWZ został załączony przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ, który należy traktować jako dokument pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty cenowej. Na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić tabelę elementów rozliczeniowych – załącznik nr 11 do SIWZ i złożyć jako załącznik do oferty. Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty na ww. zamówienie. Informacje o terminie wizji lokalnej można uzyskać pod nr tel. 606 357 184 (p. Monika Galant).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information