Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce - Walentyna, dł. 700 mb Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb Część IV: Wykonanie n

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411456)

Client
Gmina Bedlno
State
łódzkie
Address
99-311 Bedlno, Bedlno 24 24
Phone
24 2821420, 2821770, 2821771
Fax
24 282 17 50
E-Mail
ug@bedlno.pl
Created
2018-10-11

Gmina Bedlno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bedlno Bedlno 24 24 99-311 Bedlno łódzkie tel. 24 2821420, 2821770, 2821771 fax. 24 282 17 50 REGON 61101554300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce - Walentyna, dł. 700 mb Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb Część IV: Wykonanie n

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: W ramach projektu przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na części: Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce - Walentyna, dł. 700 mb Zakres rzeczowy do wykonania: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 700 mb - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie – 2240 m2 - Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - 2240 m2 - Skropienie nawierzchni asfaltem - 2240 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych asfaltowych AC 11W, warstwa wiążąca o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 2100 m2 - Szerokość drogi do wykonania - 3 m. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb Zakres rzeczowy do wykonania: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 280 mb - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie – 756 m2 - Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - 756 m2 - Skropienie nawierzchni asfaltem - 756 m2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych asfaltowych AC 11W, warstwa wiążąca o gr. 4 cm po zagęszczeniu – 700 m2 - Szerokość drogi do wykonania - 2,5 m. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót. Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb Zakres rzeczowy do wykonania: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 700 mb - Szerokość drogi do wykonania - 3 m. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 2240 m2 - Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 2240 m2 - Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 3 cm po zagęszczeniu –2100 m2 Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320 mb Zakres rzeczowy do wykonania: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 320 mb - Szerokość drogi do wykonania - 3 m. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 1024 m2 - Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 960 m2 Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300 mb Zakres rzeczowy do wykonania: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 300 mb - Szerokość drogi do wykonania - 3 m. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 960 m2 - Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 900 m2 Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450 mb Zakres rzeczowy do wykonania: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 450 mb - Szerokość drogi do wykonania - 3 m. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 1440 m2 - Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 1350 m2 Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270 mb - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 270 mb - Szerokość drogi do wykonania - 3 m. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 864 m2 - Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 810 m2 Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i kosztorysu ofertowego. Załączone do SIWZ przedmiary robót są materiałami pomocniczymi, które służyć mają opisowi sposobu i technologii wykonania robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information