Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Teresin, Wola Rożniatowska, Suchcice Pole, Wdowin Kolonia, Hucisko, gm. Drużbice

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411457)

Client
Wójt Gminy Drużbice
State
łódzkie
Address
97-403 Drużbice, Drużbice 77A
Phone
044 6311078 (79)
Fax
044 6311259
E-Mail
ug@druzbice.pl
Created
2018-10-11

Wójt Gminy Drużbice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77A 97-403 Drużbice łódzkie tel. 044 6311078 (79) fax. 044 6311259 REGON 59064808900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Teresin, Wola Rożniatowska, Suchcice Pole, Wdowin Kolonia, Hucisko, gm. Drużbice

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. „Budowa oświetlenia w miejscowości Teresin” • obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja), • budowa 4 słupów oświetleniowych. • podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm² na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, • montaż 4 szt opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, • wykonanie uziemienia, • montaż ogranicznika przepięć, • wykonanie badań i pomiarów elektrycznych. 2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rożniatowska” – I cz. • podwieszenie przewodów oświetleniowych do oprawy, • montaż 1 szt oprawy oświetleniowej typu sodowego 70W na wysięgniku, • montaż ogranicznika przepięć, • wykonanie badań i pomiarów elektrycznych. 3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rożniatowska” – II cz. • obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja), • budowa słupa oświetleniowego (słup nr 36) • podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm² na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, • montaż 1 oprawy oświetleniowej typu sodowego 70W na wysięgniku, • wykonanie uziemienia, • montaż ogranicznika przepięć, • wykonanie badań i pomiarów elektrycznych. 4. „Budowa oświetlenia ulicznego - Suchcice Pole” • obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja), • budowa 4 słupów oświetleniowych, • podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm² na istniejącym słupie oraz słupach projektowanych, • montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, • wykonanie uziemienia, • montaż ogranicznika przepięć, • wykonanie badań i pomiarów elektrycznych. 5. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wdowin Kolonia – Hucisko” • obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja), • budowa 9 słupów oświetleniowych, • podwieszenie przewodów oświetleniowych AsXSn 2x25mm² na istniejących słupach oraz słupie projektowanym, • montaż 8 sztuk opraw oświetleniowych typu sodowego 70W na wysięgnikach, • wykonanie uziemienia, • montaż ogranicznika przepięć, • wykonanie badań i pomiarów elektrycznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45317000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information