Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy – Dobrów - Grzybów od km 11+893 do km 12+033 dł. 140 m

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411459)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
State
świętokrzyskie
Address
28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146 146
Phone
41 3701646
Fax
41 378 46 39
www
www.pzd.busko-zdroj.com.pl
E-Mail
przetargi@pzd.busko.com.pl
Created
2018-10-11

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Wełecz 146 146 28-100 Busko-Zdrój świętokrzyskie tel. 41 3701646 fax. 41 378 46 39 REGON 29994388200000 www.pzd.busko-zdroj.com.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy – Dobrów - Grzybów od km 11+893 do km 12+033 dł. 140 m

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy – Dobrów - Grzybów od km 11+893 do km 12+033 dł. 140 m: Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1) Nawierzchnia: - Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 t, - Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton, 2) Pobocza: - Mechaniczne plantowanie i ścinanie poboczy gruntowych grubość ścinania do 10 cm, szerokości 1,00 m - Utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym 0-31.5 mm gr.10 cm o szer. 1,00 m

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information