Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411465)

Client
Komenda Główna Policji
State
mazowieckie
Address
02642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Phone
022 6012044, 601 59 75
Fax
226 011 857
Created
2018-10-11

Komenda Główna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02642 Warszawa mazowieckie tel. 022 6012044, 601 59 75 fax. 226 011 857 REGON 1213749700000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie, zgodnie z metodyką badawczą określoną w załączniku nr 3 do SIWZ, badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji w ramach 5 zadań: Zadanie nr 1 Kamizelki kuloodporne z lat produkcji 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, Zadanie nr 2 Płyty balistyczne z lat produkcji 2010, 2011 Zadanie nr 3 Hełmy kuloodporne z lat produkcji 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, Zadanie nr 4 Tarcze kuloodporne z lat produkcji 1996, 2008, Zadanie nr 5 Policyjne kaski ochronne z lat produkcji 2004, 2008. Metodyka badawcza została przedstawiona w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 73110000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information