Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzim

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411467)

Client
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
State
małopolskie
Address
34500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Phone
182 015 205
Fax
182 063 872
Created
2018-10-11

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego ul. Krupówki 10 34500 Zakopane małopolskie tel. 182 015 205 fax. 182 063 872 REGON 27838500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących następujące zadanie: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich - filii Muzeum Tatrzańskiego, przyłącza, wewnętrzna linia zasilająca, przewód zimnej wody. Ciepłej wody i cyrkulacji, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, przewody ciepłownicze zasilanie-powrót, wewnętrzna instalacja gazowa, w zakresie urządzeń budowlanych : miejsce gromadzenia odpadów stałych, ogrodzenie, ciągi piesze utwardzone” (skrót KOZ), w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Adres inwestycji dla zadania: Galeria im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich - ul. Droga na Koziniec 8, 34- 500 Zakopane (budynek wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem rejestru A-1123/M. W zakres zamówienia wchodzą w szczególności: 1) remont konserwatorski z przebudową; 2) wymiana instalacji; 3) wykonanie odwodnienia opaskowego budynków; 4) zagospodarowanie terenu wraz z zielenią i małą architekturą; 5) remont wnętrz ze zmianą funkcji projektowanych pomieszczeń, koordynacja/przygotowanie kluczowych elementów pod montaż aranżacji wystaw (wyjścia gniazd elektrycznych, ewentualne wnęki etc.) – spójność z projektem aranżacji wystaw; 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 7) wykonanie innych czynności wynikających z SIWZ i załączników do niej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information