Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską oraz elementami małej architektury terenu w Dzielnicy Wawer

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411469)

Client
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
State
mazowieckie
Address
04713 Warszawa, ul. Żegańska 1 pok. 513
Phone
22 443 69 72
Fax
22 443 70 45
Created
2018-10-11

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 pok. 513 04713 Warszawa mazowieckie tel. 22 443 69 72 fax. 22 443 70 45 REGON 1525966300147

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja projektu zagospodarowania zielenią wysoką i niską oraz elementami małej architektury terenu w Dzielnicy Wawer

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są prace polegające na: 1. zagospodarowaniu zielenią wysoką i niską pasa drogowego ul. Łasaka; 2. zagospodarowaniu zielenią wysoką i niską oraz obiektami małej architektury terenu przy budynku Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1. Zakres prac obejmuje: przygotowanie terenu, dostarczenie materiału roślinnego z uprawy pojemnikowej, sadzenie drzew i krzewów, zakładanie trawników, pielęgnację, dostarcze-nie i montaż elementów małej architektury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77310000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information