Druk offsetowy publikacji dla Kancelarii Prezydenta RP

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411470)

Client
Kancelaria Prezydenta RP
State
mazowieckie
Address
00-902 Warszawa, Wiejska 10
Phone
226 952 863,
Fax
695-28-62
www
www.prezydent.pl
E-Mail
zamowienia@prezydent.pl,
Created
2018-10-11

Kancelaria Prezydenta RP

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Kancelaria Prezydenta RP Wiejska 10 00-902 Warszawa mazowieckie tel. 226 952 863, fax. 695-28-62 REGON 000000023 www.prezydent.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Druk offsetowy publikacji dla Kancelarii Prezydenta RP

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku offsetowego i dostarczenie do siedziby Zamawiającego – Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10 w Warszawie - 4 000 egzemplarzy publikacji „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 2. Zakres zamówienia – wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych, druku i oprawy określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Zakres dostawy Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania publikacji techniką offsetową, z własnych surowców, na podstawie przekazanych przez Zamawiającego kompletów materiałów do druku oraz do dostarczenia nakładu publikacji do siedziby Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22313000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23 października 2018 r. do godziny 13:00.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information