Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411473)

Client
Gmina Czerwonak
State
wielkopolskie
Address
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39 39
Phone
61 6544204
Fax
61 8120270
www
www.czerwonak.pl
E-Mail
bz@czerwonak.pl
Created
2018-10-11

Gmina Czerwonak

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 39 62-004 Czerwonak wielkopolskie tel. 61 6544204 fax. 61 8120270 REGON 63125874400000 www.czerwonak.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020”, obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót: 1. Szacowana sumaryczna długość dróg ≈ 6 200 km: - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających, - odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych, - uszorstnianie nawierzchni jezdni po odgarnięciu śniegu i lodu, 2. Szacowana sumaryczna długość chodników ≈ 2 200 km: - sprzątanie błota, śniegu, lodu z chodników, - uszorstnianie nawierzchni chodników po odgarnięciu śniegu i lodu, 3. Rozwiezienie we wskazane miejsca, według wykazu 120 szt. (40 szt. - własność Gminy, 80 szt. własność Wykonawcy) pojemników do mieszanki piasku z solą wykorzystywanych do akcji zima każdorazowo przed sezonem zimowym. 4. Zwiezienie ze wskazanych miejsc według wykazu pojemników na mieszankę piasku z solą (40 szt. własność Gminy – na plac firmy Transkom sp. z o.o. w Koziegłowach). 5. Pełnienie nadzoru dyspozytorskiego w godz. od 22:00 do 7:00 pod kątem podejmowania odpowiednich działań. 6. Użycie ciężkiego sprzętu w przypadku intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstawanie zasp. 7. Dostawa, we wskazane przez Zamawiającego miejsca, piasku z domieszką 4% soli drogowej w ilości 20 ton każda – około 10 razy (uzupełnianie pojemników).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90620000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information