PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. :„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY AL. NIE

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411474)

Client
Gmina Miasta Sopotu
State
pomorskie
Address
81704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki
Phone
585 213 750
Fax
585 510 133
Created
2018-10-11

Gmina Miasta Sopotu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 81704 Sopot pomorskie tel. 585 213 750 fax. 585 510 133 REGON 598492000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. :„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY AL. NIE

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przez cały okres realizacji budowy tj. okres od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Niepodległości 654 w Sopocie – z podziałem na trzy części: Zamówienie jest realizowane w trzech częściach: - część nr I – nadzór w branży budowlanej, - część nr II – nadzór w branży sanitarnej, - część nr III – nadzór w branży elektrycznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej będzie koordynatorem pracy inspektorów branży sanitarnej i elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information