„Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411476)

Client
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
State
podkarpackie
Address
37-600 Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 145 145
Phone
0-16 632 10 88
Fax
0-16 632 10 88
E-Mail
zplubaczow145@wp.pl
Created
2018-10-11

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie ul. Tadeusza Kościuszki 145 145 37-600 Lubaczów podkarpackie tel. 0-16 632 10 88 fax. 0-16 632 10 88 REGON 65095664300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do oddziałów wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie” w podziale na następujące części: 1) Zadanie nr 1 – dostawa i montaż elementów sensorycznego placu zabaw, 2) Zadanie nr 4 – doposażenie bazy dydaktycznej, 3) Zadanie nr 5 – doposażenie bazy dydaktycznej, 4) Zadanie nr 6 – doposażenie bazy dydaktycznej, 5) Zadanie nr 7 – doposażenie bazy dydaktycznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information