Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411480)

Client
Gmina Żyraków
State
podkarpackie
Address
39204 Żyraków,
Phone
014 680 71 21
Fax
014 680 71 24
E-Mail
inwestycje@zyrakow.pl
Created
2018-10-11

Gmina Żyraków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Żyraków 39204 Żyraków podkarpackie tel. 014 680 71 21 fax. 014 680 71 24 REGON 54403600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) budowę drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą 2) likwidację rowu melioracyjnego i budowę go po nowo zaprojektowanej trasie 3) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 2 przepompowniami 4) budowę wodociągu 5) uporządkowanie terenów przeznaczonych na inwestycje polegającą na usunięciu zakrzaczenia oraz wyrównaniu terenu na obszarze 15 ha Szczegółowa informacja dot. zakresu rzeczowego zamówienia została przedstawiona dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information