Konserwacja i wymiana drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i oświetlenia i urządzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411482)

Client
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
State
mazowieckie
Address
01882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29
Phone
022 37 33 333
Fax
022 37 33 382
E-Mail
skrzypek_j@poczta.bielany.waw.pl
Created
2018-10-11

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ul. Żeromskiego 29 01882 Warszawa mazowieckie tel. 022 37 33 333 fax. 022 37 33 382 REGON 1525966300043

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja i wymiana drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i oświetlenia i urządzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia dotyczy usług wykonywania konserwacji i wymiany drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i oświetlenia i urządzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni składających się z:  konserwacji i wymiany drobnych form architektonicznych - ławek, koszy,  napraw i konserwacji alejek i dróg parkowych,  napraw i konserwacji systemów oświetleniowych w parkach i na skwerach,  napraw i utrzymania systemów do podlewania, urządzania terenów zieleni Szczegółowy zakres prac określają Kosztorys ofertowy - zał. nr 3 do ogłoszenia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Część szczegółowa SST - zał. nr 7A i Część ogólna OST - zał. nr 7B do ogłoszenia). KLAUZULE SPOŁECZNE Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązujemy się do skierowania (przez okres realizowania poszczególnych prac) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 108) pracowników do wykonywania czynności w ramach prac konserwacyjnych drobnych form architektonicznych, z wyłączeniem transportu, opisanych w załączniku nr 4 do umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71313000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: An electronic auction

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information