Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 27.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411484)

Client
Zakład Komunalny "PGM"
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, Bałtycka 8
Phone
(32)7571500
Fax
(32)2415253
Created
2018-10-11

Zakład Komunalny "PGM"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Komunalny "PGM" Bałtycka 8 41-500 Chorzów śląskie tel. (32)7571500 fax. (32)2415253 REGON 271570664

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 27.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 27. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45262522-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: zad. nr 1 - 650,00 zł, zad. nr 2 - 900,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information