Usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 6 i Obwodu Drogowego w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 51

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411489)

Client
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
State
śląskie
Address
40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5 5
Phone
032 2586281
Fax
032 2598710
E-Mail
zpodsiadlo@katowice.gddkia.gov.pl
Created
2018-10-11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5 5 40-017 Katowice śląskie tel. 032 2586281 fax. 032 2598710 REGON 01751157500050

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego wokół Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24 oraz pomieszczeń Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych przy ul. Drogowców 6 i Obwodu Drogowego w Szczekocinach przy ul. Żarnowieckiej 51

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sprzątanie pomieszczeń w budynku w Rejonie Zawiercie, 2) sprzątanie pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych, 3) sprzątanie pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego w Szczekocinach, 4) utrzymanie czystości terenu zewnętrznego wokół budynku Rejonu w Zawierciu, 5) odśnieżanie terenu zewnętrznego Rejonu w Zawierciu w okresie zimowym, usuwanie śniegu z dachów budynków Rejonu, 6) usuwanie śniegu z dachów budynków Obwodów

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information