Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej w sezonie grzewczym 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3411490)

Client
Szkoła Podstawowa w Borowej
State
podkarpackie
Address
39305 Borowa, Borowa 248
Phone
175 815 594
Fax
175 815 594
www
https://spborowa.edupage.org
E-Mail
spborowa@gmail.com
Created
2018-10-11

Szkoła Podstawowa w Borowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Podstawowa w Borowej Borowa 248 39305 Borowa podkarpackie tel. 175 815 594 fax. 175 815 594 REGON 55982000000 https://spborowa.edupage.org

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej w sezonie grzewczym 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w budynkach Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej w sezonie grzewczym 2018/2019.” 1) Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024 i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. Nr 4, poz. 30); w tym:  lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC nie większa niż 6 mm2/s,  wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg. 2) W oparciu o dotychczasowe zużycie, ilość zamawianego oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 wynosić będzie około 43.000 litrów. 3) Jednorazowe zamówienie oleju będzie wynosiło 5.000 – 10.000 litrów, a dostawy do poszczególnych budynków będą łączone. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw do 25%, w zależności od warunków atmosferycznych w okresie grzewczym. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 5) Obiekty, do których zamawiany będzie olej wyposażone są w kotłownie olejowe o następującej pojemności: budynek Szkoły Podstawowej – 6,4 m3, budynek starej szkoły – 2,2 m3, budynek siedziby szkoły w Pławie – 4,5 m3. 6) Dokumentem potwierdzającym wymagane parametry będzie świadectwo jakości oleju opałowego przedkładane każdorazowo przy dostawie opału. 7) Dostawa odbywać się będzie specjalistyczną cysterną samochodową z pomiarem (licznikiem paliwa) przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 8) Dostarczane ilości oleju opałowego fakturowane będą w temperaturze referencyjnej 15oC.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09135100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information